O NAŠEM SDRUŽENÍ ČINNOST ZVÍŘÁTKA FOTOGALERIE KONTAKTY

Poslání sdružení POMOC POTŘEBNÝM z.s.

pomoc potřebným - zooterapieSdružení je dobrovolnou společenskou, nepolitickou organizací, která sdružuje fyzické i právnické osoby, kteřé projevují snahu pomáhat potřebným formou všeobecné, nebo specifické zooterapie, v souvisloti s pozitivními, přírodními vlivy.

Vznik se datuje do r. 2005, kdy zájem o dobrovolnou charitativní činnost paní Veroniky Supové přesáhla její možnosti a byla nutná organizační a finanční pomoc. V současné době sdružení chová a cvičí v rámci zooterapie řadu zvířátek.

Cílem sdružení je: